Kód CZ 3709

Haškovcova Lhota

(Haschkowetz Lhota)

Kaple Zdroj C)

1856

Haškovcova Lhota (003) .jpg

 

Kaplička Zdroj C)

U č.p.12

 

Kaplička Zdroj C)

U č.p.15

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Ha%C5%A1kovcova_Lhota_%28002%29.jpg/800px-Ha%C5%A1kovcova_Lhota_%28002%29.jpg

 

Boží muka Zdroj C)

Jižně od vsi, pol.19.stol.

 

 

Dům č.p.16

 

Dům č.p.17

S roubenou stodolou

 

Dům č.p.18

 

Dům č.p.35

 

Dům č.p.36

 

Dům č.p.46

 

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Bechyně

1961 Okres Tábor

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Byl zde původně vystavěn panský dvůr a vedle dvora byli usazení deputátní dělníci, kterým byly darovány panské pozemky a na určitou dobu lhůtu osvobozené od všech poplatků.

Roku 1477 Burian z Lažan dostal svůj dědický, bratrský a otcovský díl, od svých bratrů Václava a Voldřicha. Burian z Lažan dostal pustou tvrz v Podolí, dvůr poplužní, zpustlou ves Lhotu a dvory v Borovanech a Ratajích. Jeho rod zde nejspíš vládl až do roku 1569. Historické prameny uvádí, že v tomto roce se stala obec Lhota novým majetkem Petra Voka z Rožmberka a náležela k jeho panství.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1511 a roku 1598 se dostala obec oficiální název Haškovcova Lhota. Přes Lhotu vedla zemská obchodní stezka z Mirotic přes Orlík, Milevsko, Sepekov, Hánov, Srlín, Rataje, Lhotu, Bechyni do Soběslavi.

V roce 1651 se ve Lhotě jmenují Jan Haškovec, Tomáš Haškovec, grunty Novákovský, Frankeho, Martina Kocourka, Matěj Chmel, chalupa Kocourkovská, Na Vejvodově, Martina Nováčka a mlýn Jiřího Viktory.

V roce 1678 v obci bylo 6 gruntů a 4 chalupy a v roce 1785 byly domy očíslovány. Dům č.1 obecní kovárna, č. 2 Jan Suchan, č. 3 obecní domek, č. 4 Antonín Kocourek, č. 5 Pavel Veselý, sedlák, č. 6 Jan Suchan, sedlák, č. 7 Václav Haškovec, sedlák, č. 8 Martin Haškovec, sedlák, č. 9 Jan Černý, chalupník, č. 10 Antonín Haškovec, sedlák, č. 11 František Nováček, sedlák, č. 12 Vojtěch Haškovec, sedlák, č. 13Josef Bambas, č. 14 Mates Šulc, č. 15 vdova Zelená.

Děti docházely od roku 1902 do školy v Ratajích. Roku 1927 se začalo se stavbou školy, do té doby děti chodily do školy v Ratajích. Za 5 let byla škola dostavěna.  Spolek dobrovolných hasičů byl založen roku 1903.

 

Rok

obyv.

domů

1842

202

25 

1869

190

31

1914

187

39

1926

203

39

1927

209

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2014

77

2019

71

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) haskovcovalhota.cz (15.12.2019)

C) cs.wikipedia.org  (15.12.2019)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.12.2019