Kód CZ 6910

Komárov

(Komarau)

Kaple Zdroj C)

na návsi

Komárov - kaple podzim.jpg

 

Železný kříž

1802, na návsi

 

Pomník obětem Zdroj C)

první světové války s později přidanou deskou z druhé světové války

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Kom%C3%A1rov_-_Pam%C3%A1tn%C3%ADk_1._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky.JPG/800px-Kom%C3%A1rov_-_Pam%C3%A1tn%C3%ADk_1._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky.JPG

 

Špýchar č.p. 1 Zdroj C) Zdroj D)

1862, autor Martin Paták. Uzavřená trojstranná usedlost na Z straně návsi byla postavena ve 2. pol. 19. st. Dům je prostého vzhledu s trojúhelným štítem a jednoduchou výzdobou. Sýpka z r. 1862 se štukovou výzdobou má bohatý křídlový volutový štít blatského typu, dílo M. Patáka.

Komárov č. 1.jpg

 

Dům č.p. 2 Zdroj C) Zdroj D)

Venkovský dům s klasickou trojdílnou dispozicí na západní straně návsi byl postaven patrně kolem poloviny 19. století. Dům má prostý trojúhelný štít s jednoduchou výzdobou. Cenné interiéry včetně konstrukcí.

Komárov, venkovská usedlost čp.2.jpg

 

Dům č.p. 3 Zdroj C) Zdroj D)

Podélně orientovaný zmodernizovaný dům na západní straně návsi, před usedlostí čp. 4, byl patrně postaven na přelomu 19. a 20. století. Dům prošel razantní modernizací.

Komárov, venkovská usedlost čp. 3.jpg

 

Špýchar č.p. 4 Zdroj C)

1808, autor Martin Paták. Usedlost dvouštítového uspořádání na západní straně návsi je z poč. 19. st., úpravy v 19. a 20. století. Sýpka z r. 1808, členěná lizénovými rámy, završena křídlovým štítem, je jednou z nějstarších staveb v obci. Dům má vykrajovaný rámec ve štítu.

Komárov, venkovská usedlost čp.4.jpg

 

Špýchar č.p. 5 Zdroj C) Zdroj D)

1862, autor Martin Paták. Nejcennější památkou v obci je usedlost čp. 5 v JZ rohu návsi postavená v 1. polovině 19. století. Dům obsahuje starší dispozici roubeného domu z r. 1815, jednoduché průčelí z r. 1905. Sýpka s bohatou štukovou výzdobou a s křídlovým štítem je z r. 1862.

Komárov, venkovská usedlost čp.5.jpg 

 

Usedlost č.p. 7 Zdroj C) Zdroj D)

Usedlost z 2. pol. 19. století na jižní straně návsi dokumentuje vývoj blatské architektury. Klenuté chlévy mají volutový štít z r. 1862, dům z r. 1888 a sýpka z r. 1892 mají bohatou štukovou výzdobu a křídlové štíty - jednotné průčelí blatského typu.

Komárov č. 7.jpg

 

Dům č.p. 8  Zdroj D)

Usedlost na jižní straně návsi postavená ve druhé polovině 19. století je příkladem vrcholné blatské architektury. Dvouštítové průčelí s bránou je v přízemí kvádrováno, sýpka i dům mají volutové štíty s pilastry, arkádami a se štukovou výzdobou.

Komárov č.  8, 1861.jpg

 

Dům č.p. 10 Zdroj C) Zdroj D)

1837, autor Jan Šoch. Usedlost v JV části návsi postavená v první polovině 19. století, úpravy v 19. a 20. století. Dům je prostá stavba s trojúhelným štítem a členěním, sýpka z r. 1837 má jednoduché křídlové štíty s vazbou na klasicistní architekturu (patrně dílo J. Šocha).

Komárov, venkovská usedlost čp.10.jpg image063.jpg

 

Dům č.p. 16 Zdroj C) Zdroj D)

1831, autor Jan Šoch. Areál usedlosti na východní straně návsi byl postaven v první polovině 19. století a patří ke starší generaci blatských staveb. Dům z r. 1888 má trojúhelný štít, obloučkový lem a střídmý dekor. Přízemní sýpka z r. 1831 má křídlový štít členěný pilastry.

Komárov, venkovská usedlost čp.16.jpg

 

Dům č.p. 18 Zdroj C) Zdroj D)

V SV části návsi se nachází drobná usedlost čp. 18 postavená patrně ve druhé polovině 19. století. Dům je jednoduchou stavbou z trojúhelným štítem a s dochovanou dispozicí, upraven patrně kolem r. 1900. Ustupující sýpka byla postavena nově.

Komárov, venkovská usedlost čp.18.jpg

 

Dům č.p. 19 Zdroj C) Zdroj D)

Uzavřená usedlost dvouštítového uspořádání v SV části návsi byla postavena patrně v první polovině 19. století, úpravy v 19. a 20. století. Cennou stavbou v areálu je roubená stodola dokládající dřevěnou zástavbu. Dům a sýpka mají trojúhelné štíty.

Komárov, venkovská usedlost čp.19.jpg

 

Dům č.p. 23Zdroj C) Zdroj D)

Štítově orientovaný dům na severní straně návsi byl postaven v poslední čtvrtině 19. století, v roce 1886. Dům má trojúhelný štít bez štukové výzdoby, pouze s lemováním. Přízemí prolomeno čtyřmi okny - patrně se jednalo o dvojdomek.

Komárov, venkovská usedlost čp.23.jpg

 

Dům č.p. 24Zdroj C) Zdroj D)

Rozlehlá usedlost na V straně návsi je datována do počátku 19. st., přestavby ve 2. polovině 19. st. a ve 20. st. Půdorysně široký dům má trojúhelný štít s jednoduchou výzdobou (r.1888). Sýpka s ležatými okénky a trojúhelným jednoduchým štítem (r. 1801).

venkovská usedlost

 

Dům č.p. 25Zdroj C) Zdroj D)

Usedlost, ustoupená z linie severní strany návsi, dvouštítového uspořádání byla postavena ve druhé polovině 19. století, úpravy ve 20. století. Dům i sýpka mají jednoduché křídlové štíty členěné pilastry a otvory (vročení - dům 1870, sýpka 1883).

Komárov, venkovská usedlost čp.25.jpg

 

Dům č.p. 26 Zdroj C) Zdroj D)

Podélně orientovaná usedlost s podélnými křídly a průjezdem vznikla v poslední čtvrtině 19. století na severní straně návsi. Na průčelí domu s průjezdem je jednoduchý dekor s armováním a šambránami. Dochovány konstrukce (klenby, trámové stropy).

Komárov, venkovská usedlost čp.26.jpg

 

Dům č.p. 27Zdroj C) Zdroj D)

Dalším areálem s podélně orientovaným domem a průjezdem je usedlost čp. 27 na severní straně návsi. Usedlost byla vybudovaná v poslední čtvrtině 19. století. Dům s půdním polopatrem má na průčelí jednoduchý dekor s obloučky a šambránami.

Komárov, venkovská usedlost čp.27.jpg

 

Usedlost č.p. 28 Zdroj C) Zdroj D)

1865, autor Martin Paták. Usedlost dvouštítového uspořádání v SZ rohu návsi obsahuje nejznámější stavbou v obci, sýpku z roku 1865, která patří k vrcholným dílům blatské architektury a je dílem mistra M. Patáka. Sýpka s křídlovým štítem je bohatě zdobena štukovými ornamenty.

Komárov - čp. 28.JPG

 

Usedlost č.p. 29 Zdroj C) Zdroj D)

Drobná usedlost, mimo hlavní západní návesní prostor, kopíruje podobu velkých selských usedlostí. Usedlost dvouštítového uspořádání byla vystavena patrně ve druhé polovině 19. století. Sýpka blatského typu s křídlovým štítem je datována do r. 1877.

Komárov, venkovská usedlost čp.29.jpg

 

Usedlost č.p. 30 Zdroj C) Zdroj D)

Uzavřená usedlost v SZ části návsi, s podélně orientovaným domem a s průjezdem, byla postavena v poslední čtrvtině 19. století, úpravy ve 20. století. Průčelí domu mají jednoduchý dekor.

Komárov, venkovská usedlost čp.30.jpg

 

Usedlost č.p. 51 Zdroj C) Zdroj D)

1839, autor Martin Paták. Ve východní polovině vnitřního prostoru návsi stojí usedlost čp. 51 vystavěná v první polovině 19. století. Sýpka s křídlovým štítem z r. 1837 patří k dílům starší blatské architektury, která byla ještě ovlivněna klasicistní architekturou z Bechyňska.

Komárov, venkovská usedlost čp.51.jpg

 

Vrchnostenský dvůr Naděje

Rozparcelován a rozdělen stavebně na jednotlivé domy

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Bechyně

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

1995 VPR

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1492.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

242

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (13.12.2019)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.12.2019

0