Kód CZ

Milevsko

Osada: Zámecký Okrsek

Připojené: Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká

Klášter premonstrátů

Zal.1184, po 1575 změněn na panské sídlo., 1623 obnoven. 1690 přestavěn na pivovar. 1785 zrušen.

 

Kostel Navštívení P.Marie

Klášterní barokně upraven 1750, neorománsky přestavěn 1897

 

Kostel sv.Jiljí

Hřbitovní  před 1200, přestavěn kol. 1390

 

Kostel sv.Bartoloměje

1866 na místě staršího kostela

 

Fara

 

Synagoga

18.stol.

 

Památník padlým

R.Kabeš po 1918

 

Radnice

Barokní, 18.stol.

 

Okresní úřad

1930 F.Vahala

 

 

 

 

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Milevsko

1961 Okres Písek

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3192

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Zámecký okrsek

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.7.2013