Kód CZ

Něžovice

Osada: Jenišovice

Kaplička sv.Jana Nepomuckého

1840

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/N%C4%9B%C5%BEovice_%28okres_P%C3%ADsek%29_%282.%29.jpg/800px-N%C4%9B%C5%BEovice_%28okres_P%C3%ADsek%29_%282.%29.jpg

 

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Milevsko

1961 Okres Písek

2003 Pověřený městský úřad

 Část města Milevsko

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1488

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

157

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Jenišovice

Socha P.Marie Svatohorské

1735 u cesty do Milevska

Milevsko. Písek. Morový sloup. Detail hlavice sloupu. (3).jpg Milevsko. Písek. Morový sloup. Detail hlavice sloupu. (3).jpg

 

Zámeček

Poč.17.stol.

Jenišovice (zámek) (2.).jpg

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.2.2022

Předchozí editace: 22.7.2013