Kód CZ

Osek

Kaplička sv.Jana Křtitele a Nejsv.Trojice

2.pol.18.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Osek-chapel2.jpg/800px-Osek-chapel2.jpg

 

Výklenková kaplička

Severovýchodně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Osek_%28okres_P%C3%ADsek%29_%2808%29.jpg/1280px-Osek_%28okres_P%C3%ADsek%29_%2808%29.jpg

 

Kamenný kříž

U kaple na návsi

 

 

Kamenný kříž

V poli směrem na Milevsko

 

 

Boží muka

1736, u křižovatky na Květov, památkově chráněná

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Osek._K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_obci_na_k%C5%99i%C5%BEovatce._%281%29.jpg/800px-Osek._K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_obci_na_k%C5%99i%C5%BEovatce._%281%29.jpg

 

 

 

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Milevsko

1961 Okres Písek

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1469

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

363

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.2.2022