Kód CZ

Dražice

Kostel sv.Martina

Pův.sv.Ludmily, zal.1340, přestavěn v 16.-18.stol., zrušen 1827, opraven 1926

 

Hrad

Zal.po 1250, ve zříceninách

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mladá Boleslav, s.o.Benátky nad Jizerou

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část města Benátky nad Jizerou

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

257

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2013