Kód CZ

Mladá Boleslav

(Jung Bunzlau)

Osada: Neuperk

Připojené: Podolec, Pták, Bezděčín, Čejetice, Čejetičky, Debř, Chrást, Jemníky, Michalovice, Podchlumí, Podlázky

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1406, dokončen kol.1450, barokně přestavěn 1692 a 1761, restaurován 1906-8

 

Kostel sv.Jana Nepomuckého

Pův.Jana Křtitele, předměstský, 14.stol., znovu vystavěn 1727, zrušen 1787, obnoven 1816, fasáda 1902-4

 

Kostel piaristů

Klášterní, pův.minoritů, 14.stol., 1496 Jednoty Bratrské, znovu vystavěn 1675-1711

 

Kostel sv.Bonaventury

Znovu postaven 1675-1711

 

Bratrský sbor

1544-54 Matteo Borgorelli, zrušen 1623, 1624 vysvěcen jako kostel sv.Václava, 1787 zrušen a změněn na skladiště. Od 1907 městské muzeum

 

Kostel sv.Havla

Hřbitovní, snad Matteo Borgorelli, věž 1735

 

Kostel sv.Víta

Kol.1250, zničen 1631, obnoven 1655, zrušen 1787, od 1823 hostinec a sýpka.

 

Kaple Nejsv.Trojice

U Slovanky v nádvoří z 19.stol.

 

Děkanství

1699-1701 M.Rossi

 

Kaple sv.Vojtěcha

Zrušena, přestavěna v 15.stol.

 

Synagoga

17.stol., barokní, přestavěna po požáru ghetta 1859

 

Židovský hřbitov

Na dubcích, nejstarší náhrobek 1604

 

Socha P.Marie

1681, na náměstí, značné úpravy 1819, 1886 a 1928

 

Socha P.Marie

V zahradě č.p.104, 1740

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1764, před děkanským kostelem

 

Socha sv.Ignáce z Loyoly

1710, před děkanským kostelem

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na Novém městě, 1714, podstavec 1728

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Nad vraty č.p.128, kol.1750

 

Socha

Ve městě, přemístěna

 

Socha

Ve městě, přemístěna

 

Socha

Ve městě, přemístěna

 

Socha

Ve městě, přemístěna

 

Kříž

Ve městě, přemístěn

 

Kříž

Ve městě, přemístěn

 

Kříž

Ve městě, přemístěn

 

Kříž

Ve městě, přemístěn

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Socha

Mimo město

 

Malba sv.Josefa

Na průčelí býv.gymnásia, 1785

 

Památník Svatopluka Čecha

V.Mach 1921

 

Památník M.Tyrše

J.Matějů, v sadech 1932

 

Pomník J.A.Komenského

L.Šaloun 1928

 

Pomník A.V.Šmilovského

J.Matějů 1932

 

Náhrobek Jakuba Basseviho

Na židovském hřbitově 1635

 

Zámek

Pův.hrad, založen 1334, přestavěn 1468, rozšířen kol.1550, přestavěn 1752-83

 

Radnice

Renesanční, 1554-9 snad Mat.Borgorelli, celková obnova 1934 a 1939-40

 

Vodárna

1496, nově postavena 1554 M.Borgorelli, přestavěna M.Rossim 1721

 

Templ č.p.102

1488-95, přestavěn v 16.-19.stol.

 

Gymnásium

1784, od 1863 chorobinec

 

Kamerál

Na Novoměstském nám.,1722, schodiště po 1800

 

[Panský dům]

Starom.náměstí, zničen při náletu 1945, empírový 1834

 

Stará pošta

Novom.náměstí, barokní s empírovou úpravou kol.1820

 

Bratrská tiskárna

1635-1700

 

Nemocnice

Empírová 1818

 

Dům č.p.88

Pův.gotický

 

Dům č.p.25

Pův.gotický

 

Dům č.p.94

Pův.gotický

 

Dům č.p.95

Pův.gotický

 

Dům č.p.100

Pův.gotický

 

Dům č.p.17

Pův.gotický

 

Dům č.p.18

Pův.gotický

 

Dům č.p.16

Renesanční

 

Dům č.p.2

Barokní

 

Dům č.p.31

Barokní

 

Dům č.p.92

Barokní

 

Altán

Barokní u č.p.104-106

 

Nová radnice

1865-8, neogotická J.Niklas

 

Městské divadlo

1906-9 E.Králík, J.Kříženecký, plastiky průčelí J.Štursa aj.Vorel

 

Tělocvična

J.Kříženecký 1903-5, úpravy 1939

 

Okresní nemocenská pojišťovna

J.Kroha, po 1923

 

Průmyslová škola

Soch.výzdoba J.Mára aj.Kroha

 

Okresní dům

1900 a 1927, L.Toman, plastiky J.Matějů a Blažek

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mladá Boleslav, s.o.Mladá Boleslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

17.237

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kod CZ

Neuperk

Zámecká kaple

 

Zámek

Po 1738

 

Zámecký park

Anglický

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2013