Kód CZ: 983

Brandov

(Brandau)

Osada: Zelený Důl

Kostel sv.Michaela Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj E) Zdroj G)

Barokní 1720-30. Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhově ukončeným presbytářem s obdélníkovou sakristií a kaplí po stranách. Průčelí s plochým středním rizalitem je vyvrcholeno křídlovým štítem. Po 2.sv.válce kostel chátral, v roce 1989 se zřítila střecha. Od roku 1993 se podařilo starostovi obce p.Kulhánkovi celý kostel obnovit v roce 2003.

http://www.kreis-bruex.de/kathbg/kathbg_bilder/brandau-Kirche-1993.jpg Brandov - kostel.JPG

 

Fara

Matriky jsou v místě vedeny od roku 1673. Asi v roce 1782 se stalo území farnosti lokálií farnosti Hora Svaté Kateřiny. Fara byla zřízena zřejmě v letech 1795-1796. Farnost existovala do 31. prosince 2012 jako součást litvínovského farního obvodu. Od 1. ledna 2013 zanikla sloučením do farnosti Horní Jiřetín.

 (?)

 

[Hřbitov]

U kostela, zrušen po 1850

 

 

Hřbitov

Nedaleko kostela

 Hřbitov v Brandově 13.JPG

 

Kaple Nanebevstoupení Páně Zdroj 4)

Jako Nanebevzetí P.Marie (A), Vzkříšení Páně (C), neogotická na hřbtově

Hřbitovní kaple Brandov 04.JPG

 

Klášter Boromejek Zdroj D) Zdroj B)

Vedle kostela. 1893 Wenzel Göhlert daroval svůj dům řádu Boromejek. Tři jeptišky zde pracovaly jako zdravotní sestry, a učitelky řemeslné školy. Po připojení k Německé říši v roce 1938, byly jeptišky vyhnány nacisty a v domě bylo zřízeno ústředí NSDAP. Po válce budova chátrala a od roku 1996 do roku 1998 byla zrekonstruována a přestavěna na restauraci s penzionem.

http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Gruenthal/grnthl_pct/brandau_6bild_192x_web.jpg http://www.gebirgsneudorf.de/bb/brand_kloster.jpg 

 

http://www.gebirgsneudorf.de/bb/brand_kloster_98.jpg  http://www.mistopis.eu/mistopiscr/krusnehory/litvinovsko/brandov_soubory/image004.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

z roku 1730, u kostela

 http://www.bergbau-live.de/bergbau/bergbauzeugen/20f7819796000dc14/l001.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

Na konci obce, patrně jen torzo spodní části soklu, upravené  a osazené novým jednoduchým křížem.

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/krusnehory/litvinovsko/brandov_soubory/image010.jpg

 

[Památník padlým] Zdroj H)

U kostela

image058.jpg Hřbitov v Brandově 06.JPG

 

[Hrad] >>  Zdroj C)

Nepatrné zbytky malého hradu nad částí zvanou Kolonie. (též Hrad u Brandova, Loupežnická skála, Raubschloss) je název zaniklého hradu v Krušných horách nedaleko obce Brandov v okrese Most téměř u státních hranic s Německem. Z původního hrádku zůstaly jen nepatrné zbytky v terénu na zalesněném návrší nad částí Brandova nazývalé Kolonie. Zbytky hradu leží při modře značené turistické cestě vedoucí z Brandova do zaniklé Gabrieliny Huti.

O hrádku se nedochovaly žádné písemné zprávy, takže ani není známé jeho jméno. V literatuře se o něm proto hovoří jako o hradě u Brandova nebo Brandovském hradu. Podle archeologických nálezů byl založen nejspíše v 2. polovině 13. století a na přelomu 13. a 14. století vyhořel a poté byl opuštěn. Nálezy zuhelnatělého dřeva dokládají, že hrad byl především dřevěný a jednalo se pravděpodobně jen o malou a jednoduchou stavbu.

Podle umístění hradu v sousedství zemských hranic u obchodní cesty do Saska mohl sloužit jako strážní bod a jako místo odpočinku. Průběh staré cesty, která procházela kolem hradu, se podařilo zrekonstruovat v úseku od německého města Olbernhau až k Malému Háji.

Pozůstatky hradu byly objeveny až v roce 1986 německými badateli, kteří návrší zkoumali na základě pověsti a údajů v mapě z konce 16. století, která v těchto místech uvádí hrad. Společně s pracovníky Archeologického ústavu v Mostě se jim podařilo nalézt střepy a podle terénních pozůstatků jednoznačně prokázat existenci hrádku. Archeologické průzkumy zde probíhaly v letech 1986-1989.

V terénu jsou patrné především obranné prvky hradu jako do skály vysekaný příkop, úpravy skály, navršený val, výrazná terénní hrana, na níž byla nejspíš dřevěná palisáda, stupňovitý zlom v terénu a také čtverhranný, do skály zasekaný objekt.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Hrad_u_Brandova_-_p%C5%99%C3%ADkop.jpg/1024px-Hrad_u_Brandova_-_p%C5%99%C3%ADkop.jpg

 

Škola Zdroj B)

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/krusnehory/litvinovsko/brandov_soubory/image005.jpg

 

Usedlost

Patrová se sedlovou střechou

 

Usedlost

Patrová se sedlovou střechou

 

Hostinec Zdroj H)

S koncertním a tanečním sálem, ve středu obce proti kostelu, část zbořena, zbytek v demolici

http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Gruenthal/grnthl_pct/Tanzsaal_web.jpg 

 

Hostinec č.p.3

S hrázděným patrem, 19.stol.

 http://www.mistopis.eu/mistopiscr/krusnehory/litvinovsko/brandov_soubory/image009.jpg

 

Hostinec

Zur Guten Laune

http://litvinov.sator.eu/gallerous/get_image/brandov4.jpg/normal

 

Hostinec Zdroj H)

České Švýcarsko

http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Gruenthal/grnthl_pct/BoehmSchweiz_web.jpg

 

Hostinec č.p.234 Zdroj B)Zdroj B) Zdroj H)

S propadlou střechou

http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Gruenthal/grnthl_pct/Seiferts_web.jpg http://www.mistopis.eu/mistopiscr/krusnehory/litvinovsko/brandov_soubory/image008.jpg

 

Hostinec  Zdroj G)

Schwartz

Gasthaus Schwarz in Gabrielahütten bei Brandau

 

Pošta

http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Gruenthal/grnthl_pct/brandau_6bild_192x_web.jpg

 

Hájovna Zdroj I)

640x480/Brandau1920Forsthaus2_ca_web.jpg

 

Svídnická údolní dráha  Zdroj C)

Pozůstatky

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Hora sv.Kateřiny

1961 Okres Most

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >> Zdroj C)

První písemná zpráva o Brandově pochází až z roku 1549 a jeho vznik souvisí s těžbou kovů v Krušných horách. V Brandově se těžila především železná ruda. V roce 1622 je zde poprvé zmiňován kostel a roku 1780 byla v obci zřízena fara. Před rokem 1848 patřil Brandov k panství Červený Hrádek. Po roce 1850 se stal samostatnou obcí s osadou Zelený Důl.

V té době se zde také pátralo po ložiscích černého uhlí, které bylo nalezeno poblíž obce a v roce 1853 se začalo těžit. Šachta dostala jméno Gabriela podle majitelky hraběnky Buquoyové. Po smrti hraběnky v roce 1863 došlo k útlumu těžby. Sňatkem přešel majetek Buquoyů na rod princů z Hohenlohe-Langenburgu. V roce 1893 koupil brandovské doly německý podnikatel Jan Schlutius, který těžbu opět zvýšil. Na počátku 20. století vznikla na okraji Brandova hornická kolonie. V letech 1901–1902 bylo postaveno parní těžní zařízení a vrtná věž. V roce 1906 nechal majitel Schlutius otevřít druhou šachtu Zdař Bůh a u ní vybudovat úřednickou budovu. Nová šachta byla spojena lanovou dráhou s úpravnou uhlí, která se nacházela za hranicemi u města Olbernhau. Po vypuknutí první světové války byly uzavřeny hranice se Saskem a uhlí bylo ukládáno v Brandově na haldách, než bylo možné opět zprovoznit lanovou dráhu. V roce 1921 byly doly zastaveny, protože po zhroucení německé marky se těžba stala nerentabilní. Doly se již nepodařilo plně obnovit. Během druhé světové války probíhal v Brandově geologický průzkum, ale práce byly v roce 1942 zastaveny, neboť zásoby v dolech již byly téměř vyčerpány.

Zdejší obyvatelstvo se vedle těžby uhlí živilo také zpracováním dřeva, především výrobou dřevěných hraček.

Po roce 1945 proběhl odsun německého obyvatelstva, čímž došlo k razantnímu poklesu počtu obyvatel. Ani dosídlení obyvateli z vnitrozemí tento úbytek nenahradil.  Někdy je uváděna obec jako městečko. (4) (A)

 

Rok

obyv.

domů

1850

1136

1869

1229

1880

1428

1890

1717

1900

2131

1910

2896

1921

2572

1927

2572 N

1930

2473

1950

393

1961

453

1970

419

1980

286

1991

247

2001

258

2007

226

187

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

3) Kuča K., Atlas památek ČR, 2002

4) Poche E.,  Umělecké památky Čech, 1977

 

A) brandov.cz (23.12.2014)

B) mistopis.eu (23.12.2014)

C) cs.wikipedia.org (23.12.2014)

D) gebirgsneudorf.de (23.12.2014)

E) kostely.cz (23.12.2014)

F) bergbau-live.de (23.12.2014)

G) kreis-bruex.de (23.12.2014)

H) boehmisches-erzgebirge.cz (23.12.2014)

I) www-user.tu-chemnitz.de (23.12.2014)

 

 

Kód CZ

Zelený Důl

(Grünthal)

 

Vrchnostenský dvůr

Rozparcelovaný

 

[Mlýn] Zdroj F) Zdroj H)

Schweinitzův, později továrna na válcovaný plech a drát

http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Gruenthal/grnthl_pct/SchweinitzmuehleHirschberg_web.jpg http://www.bergbau-live.de/bergbau/bergbauzeugen/20f7819796000dc14/l008.jpg

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2014

Předchozí editace: 1.4.2013