Kód CZ 4265

Horní Jiřetín

(Ober Georgensdorf)

Připojeno: Jezeří, Černice, Dolní Jiřetín, Mariánské Údolí

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2)

Na místě gotického, barokní J.B.Mathey 1694-1700

 

Fara

...

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

1737, reliéfy na podstavci

 

Sloup P.Marie Zdroj 2)

1700

 

Socha sv.Vavřince Zdroj 2)

2.pol.18.stol.

 

Socha Kalvárie Zdroj 2)

1886

 

Kamenný sloup Zdroj 2)

Za kostelem 1585

 

 

 

Zámek Jezeří - je státní zámek v majetku České republiky, který je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka.[9] a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Je přístupný veřejnosti.

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie od J. B. Matheye vystavěný v letech 1694-1700

Barokní sousoší sv. Jiří, přenesené z Dolního Jiřetína do Litvínova a v nedávné době zpět do Horního Jiřetína

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Litvínov

1961 Okres Most

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka pochází z roku 1263 z listiny upravující poddanské povinnosti, kdy byl jeho majitelem jistý Protiva, patrně člen významného rodu pánů z Rýzmburku (Hrabišiců). Z roku 1273 pochází listina krále Přemysla Otakara II., kterou se královské město Most zbavilo konkurence Jiřetína, Kopist a Ervěnic. Jméno obce se několikrát měnilo od Jorrenthal (1263) přes Jurncetin (1278), Jurntyn (1354) až po Gyrzietin (1459) a pozdější Obergeorgenthal.[2]

Roku 1409 byl Jiřetín rozdělen na Horní a Dolní. V 17. století zasáhla Horní Jiřetín třicetiletá válka a následně v roce 1680 i velká morová epidemie, které vedly k velkým ztrátám na životech i na majetku. Od druhé poloviny 17. století se o Horní Jiřetín dělily dva významné šlechtické rody - Lobkovicové, kterým patřila pravobřežní část, a Valdštejnové, který patřila levobřežní část (vztaženo od Jiřetínského potoka).[3]

Počátkem 19. století se v katastru obce začíná rozvíjet průmysl a těžba hnědého uhlí. V roce 1828 zde byl založen bavlnářský podnik, později byl vybudován i parní mlýn, hračkářská firma, elektrárna nebo koželužna. Od roku 1868 patřila obec k okresu Most (Brüx). V červnu 1914 udělil císař František Josef I. Hornímu Jiřetínu městská práva. V roce 1930 zde žilo 3481 obyvatel převážně německé národnosti. Horní Jiřetín (Obergeorgenthal) utrpěl škody v průběhu bombardování továren v Záluží u Mostu v roce 1944.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3150 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.4.2013