Kód CZ 13955

Rudolice v Horách

(Rudelsdorf)

Osada: Malý Háj

Chalupa

http://jakubkarlicek.cz/wp-content/uploads/2013/05/gabrielka-0525-26.jpg

 

Mlýn

Lochmühle

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Hora sv.Kateřiny

1953 Část města Hora sv.Kateřiny

1961 Okres Most

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o dřevorubecké osadě Rudolice pochází až z roku 1606, kdy byly součástí panství Červený Hrádek u Jirkova. Později se dostaly do majetku města Mostu a až do roku 1848 patřily k městským statkům Kopisty - Janov - Židovice. Poté se Rudolice staly obcí s připojenou osadou Malý Háj a jako samostatná obec existovaly až do roku 1953, kdy byly i s Malým Hájem připojeny jako osady k Hoře Svaté Kateřiny. V té době již žilo v Rudolicích jen minimum lidí, neboť většina zdejších obyvatel byla německé národnosti a tudíž vysídlena. Proto dnes žije v Rudolicích trvale jen několik obyvatel, většina původní zástavby podlehla během uplynulých desetiletí demolicím, zbývající slouží převážně k rekreačním účelům.

 

Rok

obyv.

domů

1850

355

1869

347

1880

372

1890

324

1900

344

1910

302

1921

268

1927

377 N

1930

270

1950

29

1961

41

1970

42

2001

23

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) jakubkarlicek.cz  (24.12.2014)

C) cs.wikipedia.org  (2.10.2019)

 

 

Kód CZ 9181

Malý Háj

(Klein Han)

Kostel Nejsv.Trojice Zdroj B)

Pochází z roku 1791 (1783).

 Malý Háj - kostel 3.JPG

 

Fara

1852

Malý Háj - kostel 1.JPG

 

Hřbitov

Nedaleko kostela

Malý Háj - hřbitov 1.JPG

 

 

Nejstarší písemná zmínka o Malém Háji pochází až z roku 1549, kdy zdejší území patřilo k panství Červený Hrádek u Jirkova. Oblast byla kolonizována osadníky z Vestfálska na počátku 16. století. Tak vznikla nejen osada Malý Háj, ale i Rudolice v Horách. Noví obyvatelé se živili výrobou dřevěného uhlí. Zpracováním dřeva se obyvatelstvo živilo i v následujících staletích. Dřevo se vyváželo i do sousedního Saska. Malý Háj zůstal součástí červenohrádeckého panství až do zrušení poddanství v roce 1848.

 

Od roku 1896 patřil Malý Háj k Rudolicím v Horách jako jeho osada. V roce 1953 se Malý Háj a Rudolice v Horách staly osadami Hory Svaté Kateřiny.

 

Po válce byly opuštěné objekty demolovány, takže dnes tvoří Malý Háj jen několik domů, které slouží především k rekreaci.

 

 

5 – 5 - 0

4 – 4 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.10.2019

Předchozí editace: 24.12.2014