Kód CZ

Sedlec

(Sedlitz)

Osada:

Kaple sv.Antonína

Pozdně barokní

 

Zámeček

2.pol.19.stol.patrový s postranními rizality

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Most

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

203 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.4.2013