Kód CZ

Souš

Osada:

Kostel sv.Martina

Pův.gotický 15.stol., upraven barokně koncem 17.stol. opraven 1831, neogotické úpravy 1891

 

Fara

 

Socha sv.Prokopa

1726

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Most

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

4326

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.4.2013