Kód CZ 10271

Náchod

Osada: Staré Město nad Metují

Připojené: Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Pavlišov

Kostel sv.Vavřince

Pův.gotický, přestavěn 1570-8, 1663 sneseny věže, 18.stol.dřevěná patra věže, 1939 restaurován a zvýšena nižší věž,

Náchod kostel sv. Vavřince 04.jpg

 

Kostel sv.Michala archanděla

Barokní, 1709-16, 1791 zrušen, 1875 obnoven

Kostel sv. Archanděla Michaela Náchod 08.JPG

 

Děkanství

Barokní, 1727, opraveno 1956, patrová.

Nachod Masarykovo namesti 75 dekanstvi.jpg

 

Kostel sv.Jana Křtitele

Na hřbitově nedaleko solnice do České Skalice, založen ve 13.stol., prodloužen poč.16.stol., 1786 zrušen, od 1791 hřbitovní

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/hfoduR.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple Nanebevzetí P.Marie

Zámecká, v záp.křídle

Kaple Nanebevzetí Panny Marie, zámek Náchod 06.JPG

 

Kaple Zvěstování P.Marie

na Plhově. Barokní, 1717-18, zrušena 1787, obnovena 1834

 

Husův sbor

Náchod Husův sbor 04.jpg

 

Evangelická modlitebna

Cce nachod exterier.jpg

 

[Synagoga]

Pův.dřevěná, nově vystavěna 1596, znovu 1660, poslední 1777, obnovena 1920, zbořena

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=107397&h=800

 

[Židovský hřbitov]

zničen nacisty, dnes park s pamětní deskou

Starý židovský hřbitov v Náchodě.jpg

 

Vojenský hřbitov

1762

Náchod - Vojenský hřbitov 09.jpg

 

Socha P.Marie

Na náměstí na sloupu, 1695, barokní s fig.reliéfy na soklu

Náchod sloup se sochou Panny Marie 02.jpg Náchod sloup se sochou Panny Marie 02.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

V aleji lip k bráně do fracouzské zahrady, 1742

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V aleji lip k zámecké bráně, 1.pol.19.stol.

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V nice na průčelí kostela sv.Michala, poč.18.stol.

Kostel sv. Archanděla Michaela Náchod 05.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na náměstí, 1768

Náchod socha sv. Jana Nepomuckého 01.jpg Náchod socha sv. Jana Nepomuckého 02.jpg

 

Socha sv.Václava

V nice na průčelí kostela sv.Michala, 1707

Kostel sv. Archanděla Michaela Náchod 01.JPG

 

Socha Nejsv.Trojice

Na náměstí, poč.18.stol, obnovena 1799, barokní, na soklu figurální reliéfy

Náchod, sousoší Nejsvětější Trojice 01.jpg Náchod, sousoší Nejsvětější Trojice 02.jpg

 

Socha sv.Václava

1808, s fig.reliéfy na soklu

Socha sv. Václava.JPG Socha sv. Václava.JPG

 

Socha P.Marie

S andělem, 1732

 

 

Kamenný kříž - Kalvárie

Na náměstí, 1799

Náchod kostel sv. Vavřince 02.jpg

 

Kamenný kříž

U kostela sv Michaela archanděla

Náchod, kostel sv. Michala 01.jpg

 

Kamenný kříž

1822

Náchod krucifix u Hronu 01.jpg

 

Kamenný kříž

Plhov

Ukřižování - Náchod - Plhov, ul. Příkopy.jpg

 

Kamenný kříž

V zahradě č.p.465

Náchod - kříž v zahradě u čp. 465 (2).jpg

 

Železný kříž

U kostela sv.Jana křtitele, 1866

Ukřižování - Náchod,Českoskalická ul..JPG

 

Kašna

1.pol.18.stol. na prvním nádvoří

Castle of Náchod in 2009 54.JPG

 

Kašna

1.pol.18.stol. na pátém nádvoří

Náchod, zámek, kašna.jpg

 

Kašna

Na náměstí

Náchod, Masarykovo náměstí, kašna 01.jpg

 

Pranýř

1659

Náchod pranýř 01.jpg

 

Znak města

Na budově radnice

Nová radnice (New townhall), Náchod 11.JPG

 

Sochy

Na městské spořitelně, J.Bílek

Náchod banka 03.jpg Náchod banka 04.jpg Náchod banka 05.jpg

 

Reliéfy

Na městské spořitelně, B.Benda

Náchod banka 06.jpg Náchod banka 07.jpg

 

Socha rytíře Hrona

Na nové radnici, zakladatel města

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Nov%C3%A1_radnice_%28New_townhall%29%2C_N%C3%A1chod_10.JPG/800px-Nov%C3%A1_radnice_%28New_townhall%29%2C_N%C3%A1chod_10.JPG

 

Socha alegorie vzdělání

Na budově gymnázia, 1901

Jiráskovo gymnázium Náchod 08.JPG

 

Pamětní deska

Na děkanství, Josefu Regner-Havlovickému

Nachod Regnerovy sady Josef Regner.jpg

 

Památník osvobození

Památník obětem fašismu.JPG

 

Zámek

Původně hrad nad městem, založen před pol.13.stol., 1566-1614 přestavěn na renesanční zámek, ve 2.třetině 17.stol. přebudováno opevnění, 1650-9 rozsáhlá přestavba zámku, přistavěno křídlo s kaplí, 1952 byla provedena nová instalace interiéru.

Castle of Náchod in 2009 02.JPG

 

Úřednická budova

1729-30, v předhradí

Castle of Náchod in 2009 58.JPG

 

Jízdárna

Castle of Náchod in 2009 56.JPG

 

Opevnění

Ještě v 1.pol.19.stol bylo dochováno v kompletnosti, dnes nepatrné zbytky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/N%C3%A1chod_defensive_wall_ruin%2C_tower_03.JPG/800px-N%C3%A1chod_defensive_wall_ruin%2C_tower_03.JPG

 

[Krajská brána]

Náchod, měšťanský dům, Tyršova čp. 63 02.jpg

 

Radnice

Barokní, 1637-59, upravena po požáru 1663-5, přestavěna 1856, dvoupatrová se zazděným podloubím

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Nachod_square_castle.jpg/1024px-Nachod_square_castle.jpg

 

Nová radnice

Čp.40-41, neorenesanční 1902-4, návrh J.Podhajského, na průčelí figurální sgrafito L.Nováka 1909 podle M.Alše.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Nov%C3%A1_radnice_%28New_townhall%29%2C_N%C3%A1chod_01.JPG/800px-Nov%C3%A1_radnice_%28New_townhall%29%2C_N%C3%A1chod_01.JPG

 

Všeobecná živnostenská záložna

Neorenesanční, 1901-2, fasáda 1932, oprava 1957, po 2.sv.válce budova KSČ.

Náchod, bývalá záložna 01.jpg

 

Hotel U beránka

Později dům osvěty s divadlem, čp.73-4, secesní, 1914

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/N%C3%A1chod%2C_hotel_U_Ber%C3%A1nka.jpg/1024px-N%C3%A1chod%2C_hotel_U_Ber%C3%A1nka.jpg

 

Městská spořitelna

Na náměstí, P.Janák, 1928-9

 

Pošta

Čp.43, 1931, M.Babuška, bez výzdoby

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/N%C3%A1chod%2C_po%C5%A1ta_1.jpg/1024px-N%C3%A1chod%2C_po%C5%A1ta_1.jpg

 

Občanská záložna

Dnes spořitelna, J.Svoboda

spořitelna - Památkový Katalog

 

Gymnásium

1901

Budova po dokončení.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Jir%C3%A1skovo_gymn%C3%A1zium_N%C3%A1chod_09.JPG/1024px-Jir%C3%A1skovo_gymn%C3%A1zium_N%C3%A1chod_09.JPG

 

Sokolovna

Náchod sokolovna 01.jpg

 

Židovská škola

1871

https://hradec.rozhlas.cz/sites/default/files/images/63ea048fba32b6e05579ff4715a022fa.jpg

 

Bytový dům

Od Adolfa Erbena

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/N%C3%A1chod%2C_TechProg.jpg/1024px-N%C3%A1chod%2C_TechProg.jpg

 

Bytový dům

Náchod, měšťanský dům Zefyr 01.jpg

 

Dům č.p.19

Nachod Masarykovo namesti 19.jpg

 

Dům č.p.1280

gNachod Smirickych Hotel U Rajskych.jpg

 

Bartoňova vila

Náchod, Bartoňova vila 02.jpg

 

Francouzská zahrada

1751

Castle of Náchod in 2009 39.JPG

 

Anglický park

1850

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Náchod, s.o.Náchod

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak města Náchod

Historie města

Město založené Hronem z Náchoda před 1254, 1427 vypáleno Slezany předměstí a 1441 i město s hradem. Časté požáry poslední velký 1859, židovské gheto pův.z 15.stol se nedochovalo, domy z 19.stol.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 12 244

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ 15159

Staré Město nad Metují

(Altstadt an der Mettau)

Pomník

U školy kde na místo kamenného obloukového mostu vybudovalo město Náchod nový, betonový v roce 2000

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_nad_Metuj%C3%AD_%28N%C3%A1chod%29_-_pomn%C3%ADk_u_mostu_a_%C5%A1koly.jpg/800px-Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_nad_Metuj%C3%AD_%28N%C3%A1chod%29_-_pomn%C3%ADk_u_mostu_a_%C5%A1koly.jpg

 

Památník odboje

 

Hrad

Na vrcholu Homolka, zříceniny.

 

 

Škola

škola

 

 
Historie obce

 Ves pod hradem Homolkou, ve 14.stol.přenesena fara do Náchoda

 

63 – 58 - 0

38 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.12.2020

Předchozí editace: 1.5.2012