Zpět na okres

Panství

 Politický okres Náchod, s.o.Česká Skalice

1961 Okres Náchod

součást města Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org 

 

4 – 3 - 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace7.12.2020

Předchozí editace: 1.5.2012