Kód CZ 12859

Potůčky

(Breitenbach)

Osady:Bludná, Luhy, Smolné Pece, Pila, Pískovec, Podlesí, Stráň, [Háje]

Kostel Navštívení P.Marie Zdroj 2) Zdroj C)

(sv.Anny?) 20.stol. secesní

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9538541.jpg Kostel v Potůčkách (Breitenbach) (2) .jpg

 

Hraniční kámen   Zdroj C)

1672

Hraniční kámen Rudná hora2.jpg Vrch Rudná (852 m) hraniční kámen (3).jpg

 

Papírna  Zdroj C)

Potůčky papírna.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nejdek, s.o.Horní Blatná

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  C)

Depresivně působící obec s nevzhledně opravovanými či zdevastovanými domy, dehonestovaná na velké tržiště s kýčem. Oblast kolem obce kolísala v 15. a 16. století mezi Čechami a Saskem. Do r. 1459 ji držel král Jiří z Poděbrad, poté se však od České koruny odtrhla a přešla do rukou saských kurfiřtů. Místní krajinu tak začali osidlovat horníci z blízkého Saska. Podle pražské dohody ze 14. října 1546 však tuto oblast získal Ferdinand I. Habsburský a stala se tak opět součástí Českého království. Po bitvě na Bílé hoře (1620) Habsburkové přistoupili k tvrdé rekatolizaci a protestanty vysídlili. Část vystěhovalců se však usadila podél jednoho ze zdejších potoků, v místech dnešních Potůčků. Od poloviny 16. století se začíná rozvíjet důlní činnost, vznikají nové doly, tavírny a úpravny rud. V okolí se těží především cín, stříbro a železná ruda. V místě dnešní obce vznikají roku 1570 mlýn na kobalt a výrobna modré kobaltové barvy na keramiku a sklo. Přesto stále zůstává beze jména. Za datum vzniku dnešních Potůčků lze považovat rok 1654, kdy se začínají množit další domky horníků a tavičů podél Černého a Hraničního potoka. Sídliště však stále zůstává bez názvu. Teprve od roku 1723 pojmenoval kronikář Engeeschal ze saského Johanngeorgenstadtu tuto obec Breitenbach. Okolo r. 1850 žilo na území obce kolem 1 100 obyvatel, v r. 1890 dokonce o 300 více. Velkým přínosem pro obec s rozvíjejícím se průmyslem byla stavba železnice z Karlových Varů, zprovozněná roku 1899. V roce 1911 je dokončena stavba kostela, na kterou navazuje rozsáhlá výstavba v následujících letech. Roku 1948 je obec přejmenována na Potůčky.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1425 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) potucky-obec.cz (21.2.2015)

C) cs.wikipedia.org (21.2.2015)

 

Kód CZ 627

Bludná

(Irrgang)

 

Kód CZ 8863

Luhy

(Jungenhengst)

 

[Kobaltový mlýn]

Luhy a kobaltový mlým u Černé.JPG

Kód CZ 24732

[Smolné Pece]

(Pechöfen)

 

Kód CZ  12149

[Pila]

(Brettmühl)

 

[Kaplička]

 

Kód CZ 12186

[Pískovec]

(Schwimmiger)

 

Kód CZ 12492

Podlesí

(Streitseifen)

 

Kód CZ 15353

Stráň

(Ziegenschacht)

 

Hostinec   Zdroj C)

Dräckschänke

File:Dreckschänke.jpg

 

Kód CZ 3608

[Háje]

(Zwittermühl)

 

Krušné hory Háje říčka Černá.jpg

 

6 – 6 - 0

5 – 5 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.9.2019

Předchozí editace: 21.2.2015