Kód CZ

[Rolava]

(Sauersack)

Památník obětem Zdroj C)

Rolava památník obětem 2. sv. války.jpg

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nejdek, s.o.Nejdek

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

Část Přebuze

 

Historie obce Zdroj C)

Osada byla založena zřejmě v 1. polovině 17. století, i když cínová ruda se zde rýžovala již dříve. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1654, kdy je uvedena v berní rule. Do roku 1850 byla součástí nejdeckého panství, které bylo v té době v držení rodu Veithů. Roku 1850 se stala samostatnou obcí. V letech 1869 až 1890 byla obcí v okrese Kraslice, v letech 1910 až 1930 částí obce Přebuz. Úpadek hornictví v polovině 19. století nutil obyvatele hledat nové zdroje obživy. Vedle paličkování, které se zde rozvíjelo již od 17. století, to byla od 19. století také výroba perleťových knoflíků. Tyto ruční práce byly záležitostí celé rodiny, paličkovaly nejen ženy, ale i muži. Od 20. let 20. století se na Rolavě šily bavlněné i kožené rukavice pro firmy v Aši a Perninku. V obci, nedaleko pošty a dnes jediného původního rolavského domu (převedeného ovšem pod Přebuz), stála kaple Panny Marie Pomocné z let 1826–1827. Obec měla jednotřídní a od roku 1890 novou, čtyřtřídní školu. V letech 1913–1914 byla postavena nová silnice z Přebuzi do Stříbrné, která procházela i Rolavou. Zánik obce způsobilo její vylidnění po odsunu německého obyvatelstva a začlenění do hraničního pásma v roce 1951. Tím bylo znemožněno případné dosídlení a následně proběhla i demolice zde stojících stavení. Jedinou stavbou, která se zachovala, je budova bývalé pošty. Na základech ostatních domů na svahu Rolavského vrchu vyrůstají mladé smrky. Nyní slouží bývalá obec jako rekreační místo chalupářů

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 951 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (22.2.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2019