Kód CZ

Smolné Pece (Fojtov)

(Pechöfen)

 

Dům

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nejdek, s.o.Nejdek

Část Fojtova

1961 Okres Karlovy Vary

Samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Smolné Pece, nejmladší obec Nejdecka, se nachází na rozsáhlé mýtině severního úbočí Hamerského vrchu. Z velké části je obec obklopena lesem.Smolné Pece - osada na rozlehlé mýtině poblíž Nejdku byla původně označována německým názvem Pechöfen, obdobně jako někdy s ní zaměňovaná víska u Horní Blatné. Jak název prozrazuje, jejím předchůdcem byly zřejmě boudy výrobců smůly, v minulosti hojně využívané zejména bednáři, ševci a dalšími řemeslníky. Důležitým předpokladem pro zřízení „smolných pecí“ býval přitom dostatek na pryskyřici bohatého dříví smrků a dalších jehličnanů. Osada vznikla roku 1872 a zprvu tvořila součást Fojtova (Voitsgrün). Duchovní správu zde vykonával farář z Děpoltovic. V roce 1890 žilo v již samostatně uváděné vsi Smolné Pece téměř dvě stě obyvatel ve více než třiceti domech. Nepochybně zde v minulosti byly buď smolné pece, kde se surová smola zušlechťovala tavením ve zvláštních pecích nebo vznikala jako vedlejší produkt při výrobě dřevěného uhlí v milířích. Pece byly stavěné z kamene či cihel.V roce 1886 měl Fojtov, včetně Smolných Pecí, 119 obydlených domů a 791 obyvatel. V roce 1890 spadají Smolné Pece pod hejtmanství Kraslice, okres Nejdek, farou a poštou pod Děpoltovice, v obci bylo 32 domů se 185 obyvateli. V roce 1970 měly Smolné Pece 39 trvale obydlených domů se 139 obyvateli, v roce 1980 měly 29 trvale obydlených domů s 87 trvale bydlícími obyvateli.Smolné Pece nabízejí příjemné prostředí pro rekreaci a výlety do blízkého okolí. Jednota Toužim postavila v roce 1976 prodejnu smíšeného zboží, kterou obec později odkoupila a v současné době ji pronajímá. V obci Smolné Pece je také v provozu místní hospůdka Smolnička. Trvale zde žije kolem 150 obyvatel. Je zde ovšem mnoho rekreačních chat a chalup.

 

Rok

obyv.

domů

1890

185

32

1927

1930

1947

1961

1970

139

39

1980

87

29

2001

2006

119

2014

140

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) smolnepece.cz

C) cs.wikipedia.org (21.2.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2019

Předchozí editace: 21.2.2015