Kód CZ

Bílsko u Hořic

(Bilsko)

Reliéf Nejsv.Trojice

Na návsi

 

Kamenný kříž

Bílsko u Hořic křížek.JPG

 

Dům č.p.14

Roubené chlévy

Bílsko u Hořic čp. 14.JPG

 

Dům č.p.15

Roubený

Bílsko u Hořic čp. 15a.JPG

 

Špýchar u č.p.16

Roubený

Bílsko u Hořic - špýchar u čp. 16.JPG

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.Hořice

1961 Okres Jičín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1386

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

213

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.12.2021