Kód CZ

Barchov

Kaple Zdroj 2)

Ve východní části obce s nástěnnými malbami Ferdinand Brendel 1761, oltář pochází z chrámu sv.Víta v Praze z roku 1681 ranně barokní

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj 3)

Zámecká s nástropní malbou

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Za zámkem v polích, kol.1720

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1747

 

Sochy andílků  Zdroj 2)

Původně na zámku, před zámkem

 

Sochy andílků Zdroj 2)

Původně na zámku, ve vsi

 

[Tvrz]

...

 

Zámek

Spojen s hospodářským dvorem, barokní 1737, okruh F.M.Kaňky, obdélná patrová stavba se středním rizalitem s trojúhelníkovým štítem.

 

[Zámeček]

Zbořen 1880

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nový Bydžov, s.o.Nový Bydžov

1961 Okres Hradec Králové

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 422

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.3.2013