Kód CZ

Vysočany

Kostel sv.Markéty

Dřevěný 17.stol.

 

Zvonice

Dřevěná polygonální

 

Kaple

Hřbitovní 1911

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nový Bydžov, s.o.Nový Bydžov

1961 Okres Hradec Králové

2003 Pověřený městský úřad

Část města Nový Bydžov

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

249 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.3.2013