Kód CZ 7482

Krsy

(Girsch)

Připojené: Kejšovice, Polínka, Skelná Huť, Trhomné

Kostel sv.Vavřince Zdroj 2)

Gotický, 15.stol., vně upraven 1813

Krsy, kostel sv. Vavřince.JPG

 

Fara

...

Krsy, bývalá fara.jpg

 

Kaplička  Zdroj C)

Lesní

Krsy, Czech Republic - panoramio.jpg

 

Socha sv.Anny Samotřetí Zdroj 3))

Kol.1520

 

Socha sv.Blažeje Zdroj 3))

16.stol.

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj 3))

Před presbytářem kostela, 1716

 

Socha sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

Před kostelem, 1815, jen sokl

 

Kamenný kříž Zdroj C)

u silnice do Trkomné

Krsy, krucifix.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

u silnice do Trkomné, 1832. Nápis: Zur Auferbauung von /Johann Sonoc/ aus/ Girsch... 1832.

1000139743 - pamětní kříž

 

[Železný kříž] Zdroj C)

u silnice do Olešína, 1853, po roce 2000 zmizel

1000127404 - pamětní kříž

 

Boží muka Zdroj C)

u silnice do Polínek asi 500 metrů severně od vesnice, 1703

1000145864 - boží muka

 

Usedlost č.p.14 Zdroj C)

...

Krsy č.p.14.JPG

 

Usedlost č.p.15 Zdroj C)

...

Krsy č.p.15.JPG

 

Usedlost č.p.16 Zdroj C)

...

Krsy č.p. 16.JPG

 

Usedlost č.p.17 Zdroj C)

...

Krsy, usedlost čp.17 a 50.jpg

 

Usedlost č.p.18 Zdroj C)

...

Krsy č.p. 18.JPG

 

Usedlost č.p.31 Zdroj C)

...

Krsy č.p.31.JPG

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Planá, s.o.Bezdružice

1961 Okres Plzeň sever

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vsi je z roku 1183, kdy ji kníže Bedřich daroval manětínským johanitům. Kolem návsi statky s pozdně barokními a klasicistními branami

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

189 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) krsy.cz (4.2.2018)

C) cs.wikipedia.org (4.2.2018)

 

 

 

Kód CZ

Lichov Zdroj A)

[Kostel sv.Blažeje] Zdroj A)

1785 zrušen a rozebírán.

 

[Fara] Zdroj A)

...

 

[Tvrz] Zdroj A)

...

 

 

 

 

 

Záznamy z roku 1350 u ní uvádějí tvrz, faru a kostel sv. Blažeje. Tento kostel byl roku 1785 zrušen a postupně rozebrán. Ještě dnes jsou po něm patrné pozůstatky v podobě rumiště. V současnosti je samota Lichov hospodářským objektem.

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.2.2018