Kód CZ

Trstěnice

(Neudorf)

Připojené: Horní Ves, Skelné Hutě

Kostel sv.Víta

Kol.1200, rozšířen 1660, zvýšen 1670, podstatně rozšířen 1774-7

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U kostela 1868

 

Socha P.Marie

V nice na domě čp.4 proti škole, 18.stol.

 

Socha sv.Anny

V nice na domě čp.4 proti škole, 18.stol.

 

Sýpka

U kostela, barokní 18.stol.

 

Lovecký zámeček Berchembogen

Nedaleko vsi, neogotický, 1877, patrový s věžičkou a štíty

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Planá, s.o.Planá

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Okrouhlice s rozlehlou návsí

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

490 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2)  Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.4.2012