Kód CZ

Bukovec

(Bukowetz)

Kaplička P.Marie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Bukovec_-_kapli%C4%8Dka.JPG/1280px-Bukovec_-_kapli%C4%8Dka.JPG

 

Výklenková kaplička

U č.p.1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Q66054165.jpg/1024px-Q66054165.jpg

 

Památník M.Jana Husa

Kol.1920

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Pomn%C3%ADk_mistra_Jana_Husa_%28Bukovec%29_1.JPG/800px-Pomn%C3%ADk_mistra_Jana_Husa_%28Bukovec%29_1.JPG

 

Památník padlým

Kol.1920

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Bukovec_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm.JPG/1024px-Bukovec_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm.JPG

 

Hradiště

Z doby halštatské a z raného středověku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Bukovec_-_hradi%C5%A1t%C4%9B_Hol%C3%BD_vrch_%282%29.JPG/1024px-Bukovec_-_hradi%C5%A1t%C4%9B_Hol%C3%BD_vrch_%282%29.JPG

 

Hájovna

Na Zábělé

Přední hájovna v Zábělé

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň město

2003 Pověřený městský úřad

Část města Plzeň

 

Historie obce

Vesnická památková zóna

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 604

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.6.2022