Kód CZ

Čižice

Kaplička sv.Vojtěcha

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/%C4%8Ci%C5%BEice_-_kaple_sv._Vojt%C4%9Bcha_a_pam%C4%9Btn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/1024px-%C4%8Ci%C5%BEice_-_kaple_sv._Vojt%C4%9Bcha_a_pam%C4%9Btn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/%C4%8Ci%C5%BEice_-_kaple_sv._Vojt%C4%9Bcha_a_pam%C4%9Btn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/1024px-%C4%8Ci%C5%BEice_-_kaple_sv._Vojt%C4%9Bcha_a_pam%C4%9Btn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_u_%C4%8Ci%C5%BEic_%28Q66057366%29.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_u_%C4%8Ci%C5%BEic_%28Q66057366%29.jpg

 

Památník kameníků

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_kamen%C3%ADk%C5%AF_v_%C4%8Ci%C5%BEic%C3%ADch_%28Q66052022%29_01.jpg/1024px-Pam%C3%A1tn%C3%ADk_kamen%C3%ADk%C5%AF_v_%C4%8Ci%C5%BEic%C3%ADch_%28Q66052022%29_01.jpg

 

Památník M.Jana Husa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Mistra_Jana_Husa_v_%C4%8Ci%C5%BEic%C3%ADch_%28Q66055116%29.jpg/1024px-Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Mistra_Jana_Husa_v_%C4%8Ci%C5%BEic%C3%ADch_%28Q66055116%29.jpg

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň jih

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1115

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 322

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.6.2022