Kód CZ

Hradiský Újezd

(Aujest bei Blowitz)

Kaplička

…

Kaple v Hradišském Újezdu

 

Socha býka

V areálu jatek

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Blovice

1961 Okres Plzeň jih

1976 Část města Blovice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 150

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 16.6.2022