Kód CZ

Kyšice

Kaplička sv.Vavřince

Kaple na návsi

 

Kaplička

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Kapli%C4%8Dka_v_Ky%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q66054351%29_02.jpg/1024px-Kapli%C4%8Dka_v_Ky%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q66054351%29_02.jpg

 

Železný kříž

Na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Ky%C5%A1ice_-_n%C3%A1ves.JPG/1024px-Ky%C5%A1ice_-_n%C3%A1ves.JPG

 

Památník osvobození

Památník osvobození

 

Busta Vojtěcha Čipery

Na rodném domě, poslanec a senátor 1.republiky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Ky%C5%A1ice_-_busta_na_dom%C4%9B_Vojt%C4%9Bcha_%C4%8Cipery.JPG/800px-Ky%C5%A1ice_-_busta_na_dom%C4%9B_Vojt%C4%9Bcha_%C4%8Cipery.JPG

 

Památník M.Jana Husa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Ky%C5%A1ice_-_Hus%C5%AFv_pomn%C3%ADk.JPG/800px-Ky%C5%A1ice_-_Hus%C5%AFv_pomn%C3%ADk.JPG

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Ky%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q66054354%29.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Ky%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q66054354%29.jpg

 

Usedlost č.p.9

S chlévy

 

Usedlost č.p.18

S bránou, brankou a sýpkou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Ky%C5%A1ice%2C_usedlost_%C4%8Dp.18.jpg

 

Usedlost č.p.34

S bránou z r.1833, přestavěnou 1944

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Ky%C5%A1ice_-_br%C3%A1na_statku_%C4%8D.p._34.JPG/1024px-Ky%C5%A1ice_-_br%C3%A1na_statku_%C4%8D.p._34.JPG

 

Usedlost

Statek na návsi v Kyšicích

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň sever

2007 Okres Plzeň město

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 816

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.6.2022