Kód CZ

Lhotka

Kamenný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Nekm%C3%AD%C5%99_Lhotka_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek_detail.jpg/800px-Nekm%C3%AD%C5%99_Lhotka_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek_detail.jpg

 

Usedlost č.p.1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Nekm%C3%AD%C5%99_Lhotka_%C4%8D.p._1.jpg/1280px-Nekm%C3%AD%C5%99_Lhotka_%C4%8D.p._1.jpg

 

Usedlost č.p.3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Nekm%C3%AD%C5%99_Lhotka_%C4%8D.p._3.jpg/1280px-Nekm%C3%AD%C5%99_Lhotka_%C4%8D.p._3.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň sever

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Nekmíř

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 123

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.6.2022