Kód CZ

Radčice

(Ratschitz)

Kaplička

Na návsi

 

Kamenný kříž

Nad Košutkou, 1887

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_nad_Ko%C5%A1utkou_u_Plzn%C4%9B.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_nad_Ko%C5%A1utkou_u_Plzn%C4%9B.jpg

 

Boží muka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Rad%C4%8Dice%2C_bo%C5%BE%C3%AD_muka.jpg

 

Svatý obrázek

Na Kozí peci

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Obr%C3%A1zek_na_Koz%C3%AD_peci_u_Rad%C4%8Dic_-_Plze%C5%88_Rad%C4%8Dice.jpg/1280px-Obr%C3%A1zek_na_Koz%C3%AD_peci_u_Rad%C4%8Dic_-_Plze%C5%88_Rad%C4%8Dice.jpg

 

Památník padlým

 

Památník obětem náletu

 

Hradiště

Severovýchodně od vsi, z období eneolitu a raného středověku

 

 

Usedlost č.p.11

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Rad%C4%8Dice%2C_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD_dv%C5%AFr_%C4%8Dp.11.jpg

 

Usedlost č.p.12

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Rad%C4%8Dice%2C_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD_dv%C5%AFr_%C4%8Dp.12.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň město

2003 Pověřený městský úřad

 Část města Plzeň

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 538

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.6.2022