Kód CZ

Tatiná

Kaplička sv.Jana Nepomuckého

1823

návesní kaplička

 

Socha sv.Floriána

2008

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Socha_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na_v_Tatin%C3%A9_na_n%C3%A1vsi_%28Q66055072%29.jpg/1024px-Socha_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na_v_Tatin%C3%A9_na_n%C3%A1vsi_%28Q66055072%29.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Socha_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na_v_Tatin%C3%A9_na_n%C3%A1vsi_%28Q66055072%29.jpg/1024px-Socha_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na_v_Tatin%C3%A9_na_n%C3%A1vsi_%28Q66055072%29.jpg

 

Železný kříž

Severně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_severn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_%28Q66056667%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_severn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_%28Q66056667%29.jpg

 

Železný kříž

Severně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_severn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_na_svahu_%28Q66056134%29_01.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_severn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_na_svahu_%28Q66056134%29_01.jpg

 

Železný kříž

Východně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_%28Q66056666%29_01.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_%28Q66056666%29_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_%28Q66056666%29_02.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_Tatin%C3%A9_%28Q66056666%29_02.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Tatin%C3%A9_%28Q66054603%29_01.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Tatin%C3%A9_%28Q66054603%29_01.jpg

 

Usedlost č.p.6

S bránou 1933

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/HONQ3L.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Usedlost č.p.21

S bránou

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň sever

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 307

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.6.2022