Kód CZ

Žďár

(Brand)

Kostel sv.Václava

Před 1350, , přestavěn v 18.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Kostel_sv_Vaclava_v_obci_Zdar_02.JPG/1024px-Kostel_sv_Vaclava_v_obci_Zdar_02.JPG

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

 

Kaplička

Severovýchodně od vsi

 

Železný kříž

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_kostela_ve_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru_u_%C5%BDd%C3%ADrce_%28Q66053155%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_kostela_ve_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru_u_%C5%BDd%C3%ADrce_%28Q66053155%29.jpg

 

Památník padlým

Za všechny obce pod obcí Ždírec, novodobý

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_ve_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru_u_%C5%BDd%C3%ADrce_%28Q66053157%29.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_ve_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru_u_%C5%BDd%C3%ADrce_%28Q66053157%29.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Blovice

1961 Okres Plzeň jih

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Ždírec

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1326

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 140

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.6.2022

Předchozí editace: 7.6.2013