Kód CZ

Žichlice

Kaplička

Hlavní silnice s kapličkou

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_nad_%C5%BDichlicemi_u_k%C5%99i%C5%BEovatky.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_nad_%C5%BDichlicemi_u_k%C5%99i%C5%BEovatky.jpg

 

Železný kříž

Východně od vsi, 1887

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_%C5%BDichlic.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v%C3%BDchodn%C4%9B_od_%C5%BDichlic.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Sloup_u_%C5%BDichlic.jpg/800px-Sloup_u_%C5%BDichlic.jpg

 

Památník M.Jana Husa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_v_%C5%BDichlic%C3%ADch.jpg/800px-Pam%C3%A1tn%C3%ADk_v_%C5%BDichlic%C3%ADch.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_%C5%BDichlic%C3%ADch.jpg/800px-Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_%C5%BDichlic%C3%ADch.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Plzeň, s.o.Plzeň

1961 Okres Plzeň sever

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Hromnice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1182

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 425

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.6.2022