Kód CZ

Běsno

(Wiessen)

Kostel sv.Mikuláše Zdroj 2)

1701, znovu vystavěn 1788

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_L/qUAClA.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

Za vsí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/tDueX4.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž

Se soškou sv.Jana Nepomuckého, na návsi

 

Železný kříž

U silnice do Strojetic

Běsno 2020-06-02 Kříž.jpg

 

Erb

Nad vchodem do sýpky, 1740

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Besno-spychar-erb-dietrichtejn.jpg/1024px-Besno-spychar-erb-dietrichtejn.jpg

 

Památník

Na návsi

 

Špýchar Zdroj 2)

Barokní s kamenným znakem

Běsno - sýpka.jpg

 

Velkostatek

 

Usedlost č.p.4

 

Usedlost č.p.5

 

Usedlost č.p.6

 

Usedlost č.p.10

 

Usedlost č.p.13

 

Usedlost č.p.21

 

Usedlost č.p.26

 

Usedlost č.p.28

 

Usedlost č.p.29

 

Usedlost č.p.32

 

Usedlost č.p.35

 

Usedlost č.p.52

 

Chalupa č.p.75

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad

Část Kryr

 

Historie obce Zdroj C)

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1342, kdy většina vsi patřila křižovníkům Svatomářským a část měšťanům. Koncem 14. století části vsi vlastnili měšťané z Prahy, Žatce a Rakovníka. V roce 1434 vesnici vlastnil vladycký rod Vlčků z Minic a po nich byla přikoupena k petrohradskému panství. V roce 1595 zde existoval samostatný statek Beneše Libštejnského z Kolovrat, kterému byl v roce 1623 zkonfiskován a s celou vsí připojen k Nepomyšli.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

493 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2011

115

67

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (31.10.2020)

 

 

21 – 21 – 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.10.2020

Předchozí editace:  21.7.2013