Kód CZ

Kaštice

(Kaschitz)

Osada:

Kašna

1608 osmiboká s reliéfy znaků a sochou cce Homo

 

 

Zámek

Patrový neorenesanční, fasáda pol.19.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

318 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013