Kód CZ

Ležky

(Leschkau)

Kaple P.Marie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Le%C5%BEky_-_kaple_Panny_Marie.JPG/1024px-Le%C5%BEky_-_kaple_Panny_Marie.JPG

 

Boží muka

Zděná

 

Smírčí kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Kapuc%C3%ADn_014.jpg/1024px-Kapuc%C3%ADn_014.jpg

 

Památník padlým

Ležky - pomník padlým.JPG

 

[Tvrz] Zdroj C)

Griseldin syn Bohuchval Berka z Dubé a Lipé se zúčastnil stavovského povstání, za což mu byl v letech 1620–1621 zkonfiskován veškerý majetek. V jeho soupisu se v Ležkách uvádí tvrz, poplužní dvůr a ovčín. Chyši koupil Jiří Vilém Michna z Vacínova a od roku 1651 byly Ležky z jejího panství vyčleněny pro Zikmunda Norberta z Vacínova. Zikmund se však zadlužil a v odhadní listině se zdejší tvrz uvádí jako „přestavěna z bývalé věže“. Panství potom do roku 1667 patřilo Petru Cetlovi z Lilienberka, po něm Wallisům a od roku 1756 Štampachům. Někdy v té doby přestaly být Ležky samostatným panstvím, a tvrz zanikla. Stávala zřejmě v areálu hospodářského dvora

 

 

Hradiště Kapucín

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Kapuc%C3%ADn_-_n%C3%A1znaky_hradiska_na_vrcholu.JPG/1024px-Kapuc%C3%ADn_-_n%C3%A1znaky_hradiska_na_vrcholu.JPG

 

Pivovar

Muzeum Stb

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Le%C5%BEky_pivovar.JPG/1024px-Le%C5%BEky_pivovar.JPG

 

Linie opevnění

Řopíky

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad

 Část Lubence

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1057 a nachází se v zakládací listině litoměřické kapituly.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

342 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2011

104

46

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

8 – 7 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.11.2020