Kód CZ

Malá Černoc

(Klein Tchernitz)

Osada:

Kaple

1628

 

 

Kaple

1790

 

 

Kaple

1847

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

697 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013