Kód CZ

Běrunice

Osady: Běruničky, Nový

Připojeny: Slibovice, Velké Výkleky, Vlkov nad Lesy

Kostel Narození P.Marie Zdroj 2)

Barokní 1718. Nejstarší zpráva z r. 1354 uvádí Slavíka z Běrunic patronem místního chrámu. Po válkách husitských nedostává se o chrámu zpráv. Znovu zřízen byl v XVI. věku za horlivých katolíků Dašických z Barchova, jak nápisy na zvonech svědčily. Starý zchátralý kostel byl r. 1716 až na kapli zbořen a nynější ve dvou letech nákladem zádušního fondu postaven. Znaky patronky kněžny Montecuculi umístěny na hlavním oltáři a nade dveřmi věžními. Kostelní věž přistavěna r. 1770 a v ní 4 zvony zavěšeny. R. 1787 byl běrunický kostel povýšen císařem Josefem II. na lokalii a prvním lokalistou jmenován Václav Dvorský. Postavena i farní budova o poschodí a v přízemí na čas umístěna škola. R. 1797 pokryt kostel prejzy nákl. 1300 zl.

http://d1.cdn.szn.cz/1/img/34/15/12/03/93/57/1600x1200_6IgJGJ.jpg?fl=res,667,500,1

 

Fara

 

Hřbitov Zdroj C)

Běrunice hřbitov.jpg

 

Socha P.Marie

Běrunice socha Panny Marie.jpg Běrunice socha Panny Marie.jpg

 

Kamenný kříž

Běrunice kříž.jpg

 

Památník padlým

Běrunice pomník padlých.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

Dle pověsti při založení obce

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Poděbrady, s.o.Městec Králové

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Běrunice

Historie obce

Přestože Běrunicko bylo osídleno již od nejstarších dob, což dokazují nálezy vypíchané keramiky na Střihově, klíny a sekeromlaty z nejmladší doby kamenné pocházejí z Běrunic, Dlouhopolska, Kněžiček, Nového a Velkých Výklek, objevila se první písemná zmínka teprve ve 14. Století, kdy prof. Aug. Sedláček ve své knize „Hrady, zámky a tvrze“ sleduje dějiny Velkých Běrunic a uvádí, že v l. 1354 - 66 byly sídlem vladyky Slavka z Běrunic, jenž se připomíná jako patron zdejšího kostela. Podle pověstí vysvětlující původ jména Běrunice, přisuzuje se založení osady vladykovi Berůnovi, který si zde postavil tvrz a po němž byla také pojmenována později při tvrzi vzniklá osada. Jiná pověst potvrzuje, že byla naše osada již v dobách kněžny Libuše, která sídlívala na hradě Libici, jemuž náležel poplatně i náš dvůr. Když jednou meškala Libuše na hradě, překvapili ji naši obyvatele darem pěti bochníků chleba a mísou medu. Potěšena oddaností jejich zvolala: „Více od vás beru nic!“ A odtud prý povstalo jméno Berunice, dnešní Běrunice. Kde však stávala tato původní tvrz není znám. Podrobná historie držitelů Běrunic v rozmezí 1354 - 1900 je popsaná v kronice. Z běrunické historie po roce 1900 Pod Běrunice spadala obec Běruničky, do roku 1950 také Nový, po volbách v roce 1965 se připojily Velké Výkleky, Vlkov n/L, Slibovice a Kněžičky, které tento svazek po r. 1990 opustily.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1217

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (9.4.2016)

 

 

Kód CZ

Běruničky

Železný kříž

Běruničky křížek.jpg

 

Dům č.p.27

Běruničky čp. 23 detail.jpg

 

 

Kód CZ

Nový

Zvonička

 

Kamenný kříž

 

 

Jednostranně obestavěná komunikace dlouhou řadou domů

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012