Kód CZ

Chleby

Osada: Draho

Kostel P. Marie a sv. Vavřince Zdroj C)

pozdně barokní, postaven v letech 1780 - 1782, věž přistavěna dodatečně 1855 - 1856 v roce 1889 zvýšena. Kostel je jednolodní a má pravoúhlý presbytář. Věž má hranolový tvar a stojí na západním průčelí kostela.

Chleby - kostel Panny Marie a svatého Vavřince.jpg

 

Fara

 

Evangelický kostel Zdroj C)

stojí v severozápadní části vsi při silnici na Oskořínek. Chlebský sbor byl znovuvzkříšen roku 1783, tedy dvě léta po tolerančním patentu. Jeho prvním duchovním správcem se stal Jan Lima Turoczy za něhož byl vystavěn chrám Páně roku 1786. Od tolerance se tu vystřídalo mnoho farářů, z nichž první příchozí byli v naší zemi cizí, kteří se sem dostali z Uher, po vyhlášení tolerančního patentu. Jan Kazay, farář v letech 1803-1818 je podle vlastního přání ve středu pod věží chrámovou pohřbený. Kostel byl do dnešní novorománské podoby přestavěn v letech 1885 - 1888. Věž kostela je zdobena ještě po kalvínském (reformovaném) způsobu hvězdou

Chleby - evangelický kostel.jpg

 

Evangelický hřbitov Zdroj C)

Kolem kostela

Chleby, evangelical church.jpg

 

Pamětní deska Václavu Ottovi Zdroj C)

Na č.p.126

Chleby 126, pamětní deska Václava Otty.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1790.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

707

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.4.2016)

 

 

Kód CZ

Draho

Zvonička Zdroj C)

Draho, zvonice.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Draho, zvonice.jpg

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016