Kód CZ

Hořátev

Evangelický kostel Zdroj 2)

1792

Hořátev, Protestant church.jpg

 

Sokolovna Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Ho%C5%99%C3%A1tev%2C_Sokol_Hall.jpg/1024px-Ho%C5%99%C3%A1tev%2C_Sokol_Hall.jpg

 

Dům Zdroj C)

Hořátev, east part 2.jpg

 

Dům Zdroj C)

Hořátev, restaurant.jpg

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

682

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (7.4.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012