Kód CZ

Hrubý Jeseník

Kostel sv.Václava Zdroj 2)

Pozdně barokní 1766-9, na místě staršího kostela

Hruby Jesenik - kostel na hrbitove.jpg

 

Fara

 

Výklenková kaple Zdroj C)

U cesty k rozhledně

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk_-_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple.jpg/1024px-Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk_-_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple.jpg

 

Socha sv.Antonína Zdroj 2)

Pol.18.stol.

 

Socha sv. Mikuláše Tolentinského Zdroj C)

 

Socha P. Marie Immaculaty Zdroj C)

 

Železný kříž Zdroj C)

Hlavní, na hřbitově

Hruby Jesenik - kriz na hrbitove.jpg

 

Rozhledna Romanka Zdroj C)

nedaleko od vesnice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Rozhledna_Hruby_Jesenik.jpg/800px-Rozhledna_Hruby_Jesenik.jpg

 

Alej památných lip malolistých Zdroj C)

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Hrubý Jeseník

Historie města Zdroj C)

První zmínka o Jeseníku je z roku 1088, kdy podle základní listiny vyšehradské kapituly daroval král Vratislav II. téže kapitule poplužní dvůr s kovářem. Do 16. století patřil menším šlechtickým rodům, např. pánům z Adlaru, v 16. století se stal majetkem rodu Křineckých z Ronova. Jesenické zboží bylo tehdy připojeno k novému (dnes již zaniklému) zámku Ronovu. Nově vzniklé panství Ronovské bylo později spojeno s Křineckým. Koncem 17. století byl majetek Křineckých prodán Morzínům, v době pobělohorské se stal nakrátko majetkem Albrechta z Valdštejna.

Obec se původně skládala ze dvou osad, Jeseníku a Jeseníčku, který ležel pod zámkem Ronovem a později splynul s Oskořínkem. Ve 14. století zde byl farní kostel pro Jeseník, Oskořínek, Ronov, Nový Dvůr a Jíkev.

Obec byla téměř úplně zničena za třicetileté války. Po ní spravovali faru nymburští dominikáni. Původní fara byla obnovena v 18. století, přesněji v letech 1793-94. Nová fara je z roku 1900. Stavělo jí pět zedníků a dva pomocníci. Pro zajímavost je nutno uvést, že její stavba trvala pouze jeden rok.

Historie kostela zasvěceného sv. Václavu sahá až do poloviny 14. století. Jeho dnešní podoba je z roku 1769. Později došlo samozřejmě k dalším novějším úpravám.

V Jeseníku byla již od poloviny 17. století škola. Ta byla však nakrátko přeložena z neznámých důvodů do Ronova a zpět do obce se vrátila v r. 1798. Základy nynější školní budovy byly položeny v roce 1824, s mnoha pozdějšími úpravami.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

805

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2007

525

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (8.4.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012