Kód CZ

Kamenné Zboží

Kaple sv. Petra a Pavla  Zdroj C)

18.stol., upravena v 19.stol.

Kamenné Zboží kaple.jpg

 

Kampelička  Zdroj C)

Kamenné Zboží obecní úřad.JPG

 

Velkostatek  Zdroj C)

Po 1680

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemný záznam o obci pochází z roku 1495, kdy Vladislav Jagellonský přenechal hrad Kostomlaty (Mydlovar) a vesnice náležející ke hradu - Kostomlaty, Kostomlátky, Lány, Hronětice, Šibice, Drahelice, Stratov, Kostomlátky a Zboží (Kamenné) nejvyššímu kancléři království, panu Janovi ze Šelmberka. Po potlačení protihabsburského povstání v roce 1547 bylo celé panství zkonfiskováno a připojeno ke královskému panství Lyskému. Po skončení třicetileté války získává panství hrabě František Antonín Špork. Za panování hraběte Šporka byl v jihovýchodní části obce vybudován velký panský dvůr (velkostatek).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

679

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (8.4.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.4.2016