Kód CZ

Kostelní Lhota

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1817

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Kosteln%C3%AD_Lhota%2C_church.jpg/1280px-Kosteln%C3%AD_Lhota%2C_church.jpg

 

Fara

Obecní úřad

 

Výklenková kaplička

Kostelní Lhota, východní část.jpg

 

Socha sv.Václava

Pol.17.stol. na hřbitově

 

 

Socha sv.Gotharda

Pol.17.stol. na hřbitově

 

 

Kamenný kříž

Před kostelem, 1894

Kříž u kostela v Kostelní Lhotě.jpg

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/EoLSAl.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Poděbrady

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Kostelní Lhota

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

938

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

7 – 5 – 0

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.12.2020

Předchozí editace: 8.7.2012