Kód CZ

Kostomlaty nad Labem

Připojené: Hronětice, Lány, Rozkoš, Vápensko

Kostel sv.Bartoloměje Zdroj 2) Zdroj C)

Na místě staršího kostela 1778. Uvnitř objektu je strop tvořen plackovou klenbou a freskou vytvořenou roku 1778 Janem Quirinem Jahnem, na níž zachytil výjevy z legendy o svatém Bartoloměji. Stejný autor vytvořil též hlavní oltář spolu s obrazy svaté Terezie a Kristova křtu. Uvnitř stavby se nachází též renesanční křtitelnice vytvořená roku 1602 z cínu.

http://www.kostelycz.cz/foto/49kostomlaty2.jpg

 

Zvonice Zdroj 2)

Hranolová, 1778, upravená 1885,uvnitř zvon z r.1359

Věž u kostela

 

Fara

 

Hřbitov Zdroj C)

Kostomlaty nad Labem, cemetery.jpg

 

Socha sv.Františka Serafinského Zdroj 2)

Před kostelem, pol.18.stol.

 

Socha Madony s anděly Zdroj 2)

Před kostelem, pol.18.stol.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

Kostomlaty nad Labem, statue.jpg Kostomlaty nad Labem, statue.jpg

 

Terasa se sochami Zdroj C)

Před kostelem směrem k silnici II/331 se od roku 1842 nachází terasa, na níž jsou osazené sochy pocházející z několika míst tehdejšího panství rodu Šporků v okolí Lysé nad Labem. Jsou tu tak skulptury z rušených kaplí nebo pousteven. U schodů vedoucích na balustrádu se nacházejí dvě dvojice soch andělů, které vytvořil Matyáš Bernard Braun

 

Památník obětem Zdroj C)

Kostomlaty nad Labem, memorial.jpg

 

Hrob Bohuslavy Keckové Zdroj C)

první české lékařky

B Keckova hrob.JPG

 

Pamětní deska Bohumila Hrabala Zdroj C)

Na nádraží

 

Škola Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Kostomlaty_nad_Labem%2C_old_school.jpg/1024px-Kostomlaty_nad_Labem%2C_old_school.jpg

 

Velkostatek Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Kostomlaty_nad_Labem%2C_middle_part.jpg/1024px-Kostomlaty_nad_Labem%2C_middle_part.jpg

 

Sokolovna Zdroj C)

Kostomlaty nad Labem, Sokol Hall.jpg

 

Chalupa Zdroj C)

Kostomlaty nad Labem, Hronětická street 2.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223 ve spojitosti se Sezemou z Kostomlat.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

947

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (9.4.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012