Kód CZ

Kovanice

Připojeny: Chvalovice

Kostel sv.Václava Zdroj A)

Gotický, barokně upraven v 17.stol.

Saint Vitus church in Kovanice 03.JPG

 

Fara

 

 

Synagoga  Zdroj C)

Č.p. 111. Nejnovější synagoga vznikla na místě starší dřevěné údajně z roku 1786,, která v polovině 40. let 19. století podlehla požáru. Na tomtéž místě byla pod vedením stavitele Františka Hellera vybudována synagoga nová, zděná.

Jednalo se o obdélníkový objekt na východní straně zakončený půlkruhem. V modlitebním sále se nacházela bima, muži sedávali podél stěn a sedadla pro ženy stála v galerii nahoře. Synagoga byla dvakrát přestavěna a k bohoslužbám se využívala do roku 1892, kdy byla prodána a přestavěna k obytným účelům.

 

Židovský hřbitov  Zdroj C)

založený v roce 1830, kde je pohřbena i babička spisovatele Franze Kafky. Vedle brány je umístěna pamětní deska připomínající historii hřbitova a oběti holokaustu. Hřbitov byl založen v roce 1830[2] a sloužil k pohřbívání židů z Kovanic i okolí, např. z Nymburka, Poděbrad a Křince. Areál nikdy nebyl rozšiřován a jeho současný půdorys nepravidelného lichoběžníku o rozloze necelých 1500 m² je tak původní. V místech vstupu stávala nedochovaná obřadní síň.

Pravidelně se zde pohřbívalo do 40. let 20. století, od roku 1945 proběhlo již jen několik obřadů.Do dnešní doby se dochovalo 247 náhrobků s nejstarším z roku 1833. V západní části hřbitova se nalézá dětské oddělení, kde upoutá pozornost náhrobní kámen s hlavičkou anděla. Mezi zajímavé zde pohřbené osobnosti patří babička spisovatele Franze Kafky.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Kovanice_zidhrb_3.jpg/800px-Kovanice_zidhrb_3.jpg

 

Socha Krista  Zdroj A)

U vstupu na hřbitov, 2.pol.18.stol.

 

Socha Anděla Zdroj A)

U vstupu na hřbitov, 2.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)

1.pol.18.stol.

John of Nepomuk statue, Kovanice 02.JPG John of Nepomuk statue, Kovanice 02.JPG

 

Památník padlým  Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Kovanice%2C_tenement_house.jpg/1024px-Kovanice%2C_tenement_house.jpg

 

Zámek Zdroj A) Zdroj C)

Patrový s renesančním vchodem

Zámeček

 

Dům Zdroj C)

Budova OÚ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Kovanice%2C_municipal_office.jpg/1024px-Kovanice%2C_municipal_office.jpg

 

Památná lípa Zdroj C)

U kostela

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266, kdy je jako pán uváděn pan Sudoměr a v roce 1318–1323 pan Bohuslav.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

619

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (9.4.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012