Kód CZ

Libice nad Cidlinou

Kostel sv.Vojtěcha

Gotický, pozdější přestavby

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Katolick%C3%BD_kostel.jpg/800px-Katolick%C3%BD_kostel.jpg

 

Fara

 

 

Evangelický kostel

Neorenesanční

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Evangelick%C3%BD_kostel_v_Libici.jpg/800px-Evangelick%C3%BD_kostel_v_Libici.jpg

 

[Kostel[

Na půdorysu latinského kříže, poč.11.stol, základy nalezeny při stavbě evangelického kostela.

 

 

Sousoší sv.Vojtěcha a sv.Radima

Od Vojtěcha Adamce z roku 2000

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Socha_Svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_a_Radima.jpg/800px-Socha_Svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_a_Radima.jpg

 

Hradiště

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Libick%C3%A9_hradi%C5%A1t%C4%9B_-_p%C5%99%C3%ADkop.jpg/1280px-Libick%C3%A9_hradi%C5%A1t%C4%9B_-_p%C5%99%C3%ADkop.jpg

 

[Kostel[

Na hradišti

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Z%C3%A1klady_Slavn%C3%ADkovsk%C3%A9ho_kostela_v_Libici.jpg/1280px-Z%C3%A1klady_Slavn%C3%ADkovsk%C3%A9ho_kostela_v_Libici.jpg

 

 

Zpět na okres

 

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Poděbrady

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Libice nad Cidlinou

Historie obce Zdroj C)

 V první polovině 10. století zde bylo hradiště, za bojů Čechů se Zličany bylo poškozeno, ale po polovině 10. století nastal rozvoj celého hradiště, jenž byl spojen se jménem knížete Slavníka, zakladatele rodu Slavníkovců. První písemná zmínka o Libici pochází z Kosmovy Kroniky české a vztahuje se k úmrtí knížete Slavníka v roce 981. Podle legend se v Libici narodil druhý pražský biskup svatý Vojtěch. Na Libici bylo sídlo jeho bratra Soběslava, který začal vést samostatnou zahraniční politiku a dostal se do sporu s Přemyslovci, kteří v roce 995 využili jeho nepřítomnosti, dobyli libické hradiště a vyvraždili přítomné členy rodu Slavníkovců. Libické hradiště se stalo jedním z center přemyslovské hradské správy, připomíná se ještě v letech 1108, kdy zde byli na rozkaz knížete Svatopluka vyvražděni Vršovci, a v roce 1130 se ještě připomíná jako centrum hradské správy. Poté bylo hradiště opuštěno a Libice se stala pouhou poddanskou vsí patřící klášteru sv. Jiří v Praze.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1136

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org

 

 

 

7 – 5 – 0

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.12.2020

Předchozí editace: 8.7.2012