Kód CZ

Mcely

Kostel sv.Václava Zdroj 2)

Gotický, částečně barokně přestavěn. První zmínky o kostele jsou z roku 1384, kdy byl zřejmě vystavěn. V roce 1652 kostel vyhořel, ale již v následujícím roce byl obnoven a oproti původní stavbě doznala změn kostelní loď (architektura)loď. Jednolodní obdélníková stavba kostela svatého Václava s gotickým presbytářem pětiboce uzavřeným se sakristií na severní straně je při příjezdu do obce od Nymburka vidět již z dálky. Barokní portál v jižní straně lodi je z roku 1653. Nad ním je výklenek se sochou svatého Václava z roku 1700. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou a v závěru paprsčitě obloukovitě lomený. Vitrážová okna jsou z roku 1930, vytvořená podle návrhů Cyrila Boudy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Mcely%2C_kostel_sv._V%C3%A1clava.jpg/800px-Mcely%2C_kostel_sv._V%C3%A1clava.jpg

 

Zvonice Zdroj 2)

Dřevěná hranolová. Ve zvonové stolici v patře zvonice je zavěšen zvon Václav. Ulit byl ze zbytků původního zvonu zničeného požárem, a to v roce 1631 v dílně Václava Hytycha v Mladé Boleslavi. Dříve zde býval ještě menší zvon Vojtěch, který je od doby rekvizice za druhé světové války nezvěstný.

Mcely, krucifix pod alejí ke kostelu.jpg

 

Fara

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

z r. 1832

 

Socha P. Marie Zdroj C)

s reliéfem Sv. Františka z Assisi

 

Železný kříž Zdroj C)

1830, na návsi podkostelem

Mcely, krucifix pod alejí ke kostelu.jpg

 

Zámek Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní. Zámek vznikl roku 1698 nad Mcelami na hůrce Vinice, na místě bývalého keltského sídliště. Vznikl z popudu Oktaviána Ladislava z Valdštejna barokní lovecký zámeček obklopený zahradou se zvířaty o rozloze asi 5 ha. V roce 1840 byla jednopatrová budova přestavěna. Roku 1863 byla stavba rozšířena o dvě třípatrová postranní křídla. Zámek v této době navštívili slavní hosté, mezi nimi také Mark Twain a Rainer Maria Rilke. Od 30. let 20. století zámek pustl a v roce 1933 muselo být jedno z postranních křídel z důvodu statických závad strženo. Po druhé světové válce byl na základě Benešových dekretů majiteli zámku, knížeti z Thurn-Taxisu zámek zabaven a zestátněn.

Mcely Castle.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1252.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

840

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (9.4.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012