Kód CZ

Mečíř

Zvonička Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Mecir_F._Zvonicka-PametniDeska.jpg/800px-Mecir_F._Zvonicka-PametniDeska.jpg

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

Část Křince

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

237

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (4.4.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.4.2016