Kód CZ

Oškobrh

Kaple Zdroj 2)

1733 K.I.Dietzenhofer

 

 

Dům č.p.35

S geometricky pojatou štukovou fasádou

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Poděbrady

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 Část Opolan

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1352

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

150

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2011

70

44

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

2 – 1 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.11.2020

Předchozí editace: 10.7.2012