Kód CZ

Slibovice

Zvonička Zdroj C)

S reliéfem sv.Jana Nepomuckého

Slibovice zvonička.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Slibovice křížek.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

na které seděli roku 1437 Jindřich a Frydman ze Sloupna. Roku 1490 koupil Slibovice Burjan Apolon, předek Šlikovských ze Skřivan

 

Dům č.p.6 Zdroj C)

Slibovice čp. 6.jpg

 

Budova Zdroj C)

Slibovice č. 15.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Městec Králové

1961 Okres Nymburk

Část Běrunic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o vsi je z roku 1365

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

142

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.4.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016