Kód CZ

Studce

Osada: Studečky

Kaplička sv.Cyrila a Metoděje Zdroj C)

1926

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/polabi/nymbursko/studce_soubory/image004.jpg

 

Socha Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Na sloupu, pod lesem V od obce, 1886

 

Socha [sv.Jana Nepomuckého]

Jen sokl, empírová, podobný sokl sochy P.Marie v Seleticích

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/polabi/nymbursko/studce_soubory/image007.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

1875

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/polabi/nymbursko/studce_soubory/image003.jpg

 

Pamětní desky padlým

Na kapličce

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/polabi/nymbursko/studce_soubory/image005.jpg

 

Roubená stodola

U č.p.12

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/polabi/nymbursko/studce_soubory/image008.jpg

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres

Část Loučeně

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Osídlení lokality je dlouhodobé. Na ostrohu nad vsí je zadokumentováno hradiště lužické kultury. Po třicetileté válce zde zůstalo 10 živností, zbývající čtyři byly pusté.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

350

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (10.4.2016)

 

 

Kód CZ

Studečky

Zvonička Zdroj C)

Loučeň, Studečky, bell tower.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Loučeň, Studečky, bell tower.jpg

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.4.2016

Předchozí editace: 10.7.2012