Kód CZ

Všechlapy

Zvonička

 

Železný kříž

U zvoničky

 

Železný kříž

U hlavní silnice

 

Velkostatek Zdroj C)

 

Chalupa

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223. Do roku 1547 náležela obec k Nymburku, pak přešla pod Poděbrady a roku 1558 byla přidělena k Vlkavě.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

439

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2015

670

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.4.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2016